OVERVEJELSER FØR MAN KØBER DRIVHUS

1. Hvor stort skal mit drivhus være? 
2. Kvalitet og konstruktion 
3. Skal mit drivhus være i alu-naturudformning eller farvet?
4. Skal mit nye drivhus være med glas eller polycarbonat?
5. Skal jeg vælge en enkeltdør eller dobbelte skydedøre?
6. Hvor mange ventilationsvinduer skal jeg vælge?
7. Sokkel

 

1. Hvor stort skal mit drivhus være? 

Hvis du har plads, så køb ikke et for lille drivhus. Det er blevet meget populært 
at anvende sit drivhus som en kombination af dyrknings- og opholdsrum. 
Dvs. plads til et lille bord og et par stole.

 

NB! Hvis du ønsker at lægge gulv eller fliser eller selv støbe en sokkel, så skal du være opmærksom på, at vore målangivelser viser drivhusets maximale mål. Nogle drivhuse har tagudhæng el. andet, der bevirker, at drivhusets grundmål er mindre end de maximale mål. Find derfor altid grundmålene i vejledningen, inden du går i gang med at lægge fliser eller lave en sokkel. Du finder de forskellige vejledninger under fanebladet vejledninger.

Drivhuse er omfattet af bygningsreglementet for småhuse (BR 10). Du kan læse hele reglementet på Energistyrelsens hjemmeside www.bygningsreglementet.dk. Hvis du er i tvivl, er det en god ide at kontakte Teknisk Forvaltning i din kommune. 

Vær opmærksom på, at der kan gælde specielle regler for sommerhusområder og for landzoner.

I byzoner gælder følgende for enfamiliehuse:

"Når garager, carporte, udestuer og overdækkede terrasser ikke er over 35 m2, kan de nu opføres, uden at der først skal søges om byggetilladelse".

For rækkehuse er grænsen 20 m2.

Byggeriet skal anmeldes til bygningsmyndighederne, som har 14 dage til at reagere i. Dog skal der altid søges om byggetilladelse, hvis du monterer drivhuset til dit hus, ligesom en udestue.

Disse regler gælder for drivhuse, der opføres ved enfamiliehuse og rækkehuse i byzone. Har du en anden boligform, bør du henvende dig til bygningsmyndighederne, inden du påbegynder arbejdet. Der kan være specielle regler (f.eks. lokalplaner) lige der, hvor du bor.

 

NB! Vi gør venligst opmærksom på, at alle målangivelser angiver de maksimale ydermål, dvs. inkl. tagrende, dørtrin eller andet, der i nogle tilfælde går længere ud end drivhusets sokkel.

 

Sokkelmålene findes i vejledningen til hver enkelt modeltype. Det er vigtigt at anvende disse mål, hvis man f.eks. vil lave en støbt betonsokkel eller lign.

 

Vi gør desuden opmærksom på, at alle størrelsesangivelser er tilnærmede, afrundede mål beregnet efter de maksimale ydermål.

< Tilbage til toppen

 
TAGAFSTIVNING   HJØRNESAMLING
 
 

2. Kvalitet og konstruktion 

Jo større drivhuset er, jo stærkere bør konstruktionen være. Hjørnesamlingerne 
er en vigtig faktor for at holde drivhuset sammen. Se efter, om de er udformet, 
så de yder ekstra støtte. Se på profilerne i drivhusets skelet. Jo mindre afstand mellem profilerne, desto stærkere er drivhuset. Afstivningerne i drivhuset er vigtige. Hvis afstiverne er for svage, vil drivhuset vride sig i blæsevejr. Kig derfor på tykkelsen eller styrken på afstiverne og antallet af afstivere. Jo større drivhuset er, desto flere afstivere bør der være. Det gælder specielt for taget, hvor der bør være krydsafstivninger og for eksempel hanebjælker. 

< Tilbage til toppen

 

 
 
 

3. Skal det være i alu-naturudformning eller farvet? 

Mange drivhusmodeller tilbydes i med grøn- eller sortlakerede profiler. Det er selvfølgelig dyrere, men også meget kønnere. Hvis du foretrækker et drivhus med alu-farvede profiler, så er det vigtigt, at du vælger en model med anodiserede profiler.

< Tilbage til toppen

 

 

 

4. Skal mit nye drivhus være med glas eller polycarbonat?

Hobbydrivhuse leveres generelt med 3 mm drivhusglas som standard. Dette gælder også alle Vitavia drivhuse modeller med mindre det specifikt er angivet, at glasset leveres i hele baner. Drivhusglas monteres ved hjælp af glasclips og glasholdere, således at glassene overlapper hinanden. Såfremt drivhuset primært skal anvendes som et opholdsrum, anbefaler vi at vælge en model, hvor glasset som standard er hærdet glas i hele baner, da denne glastype giver et bedre ind- og udsyn og desuden tåler større belastninger end almindeligt drivhusglas.

Fordele ved glas: 
Den åbenlyse fordel ved at bruge drivhusglas er, at det holder prisen på drivhuset 
nede. Desuden er glas helt klart. Det klare glas sikrer den rigtige lysgennem-
gang op til 90 procent. Det er det absolut vigtigste for, at spiring og vækst 
kan starte. Drivhusglas kan desuden let tilskæres, så det er let at købe nye glas lokalt, hvis uheldet er ude.

Og så er glas pænt. 

 

Ekstra fordel ved hærdet glas:

Hærdet glas tåler slagpåvirkninger, der er 5-6 gange kraftigere end det, almindeligt drivhusglas tåler. Hvis hærdet glas slås i stykker, så går det i mange, mange mindre stykker uden lange spidse og skarpe stykker.

Endvidere leveres hærdet glas til Vitavia drivhus som helbaneglas, der går fra bundprofil til tagrende hhv. fra tagrende til tagryg. Der giver et ugeneret ind- og udkik, og så er det lettere at holde rent og algefrit.Ulemper ved glas:
Glas kan gå i stykker. Glas er helt klart, hvilket betyder, at du måske er nødt 
til at foretage nogle skyggeforanstaltninger for, at planterne ikke bliver svedne 
i drivhuset. 

 

Ulempe ved hærdet glas:

Hærdet glas kan ikke efterbearbejdes/tilskæres. Hvis uheldet er ude, må reserveglas derfor bestilles hos Vitavia eller hos en lokal glasforhandler.

Fordele ved polycarbonat:
Polycarbonat til drivhusbrug fås i tre forskellige tykkelser; et-lags plader, 
to-lags plader og tre-lags plader. To-lags og tre-lags pladerne har en isolerende egenskab, og drivhuset kan derfor være billigere at opvarme. Polycarbonat er desuden slagfast, hvilket kan være en fordel, hvis drivhuset skal anvendes i en institution. 

Ulemper ved polycarbonat:
Polycarbonat er dyrere end glas. Det betyder, at drivhuse med polycarbonat er dyrere end drivhuse med glas. Men det største problem er den væsentligt reducerede lysgennemgang, hvilket skader spiringsprocesserne. Derudover dannes der alger i kanalerne, som yderligere nedsætter lysgennemgangen.

< Tilbage til toppen

 

 
 
 

5. Skal jeg vælge en enkeltdør eller dobbelte skydedøre?
Enkeltdøre er billigere end dobbeltdøre. Med en dobbeltdør kan du lettere få en trillebør (og havemøbler) ind i drivhuset. En dobbeltdør letter også adgangen for kørestolsbrugere.
 
Døren er udsat for meget slid. Vitavia skydedøre er derfor forsynet med kuglelejehjul. Døren skal kunne lukkes med en lukkemekanisme, så den ikke blæser op. Dette kan især være et problem ved drivhuse med polycarbonat, hvor åbne døre skaber en stor risiko for stormskader. Optimalt bør døren kunne fastlåses i forskellige positioner, så døren også kan anvendes som en udluftnings-kanal i den varme tid.

< Tilbage til toppen

 

 

6. Hvor mange vinduer skal jeg vælge?

Jo flere ventilationsvinduer, jo bedre. I alle Vitavias modeller kan du eftermontere vinduer – i Hera 4500 dog kun jalousivinduer. Men det er meget lettere at sætte dem i, når du samler selve drivhuset.

NB! Hvis du ønsker at montere ekstra ventilationsvinduer i drivhuse med hærdet glas, kan du ikke selv tilskære det hærdede glas - det vil krakelere som porcelæn. Kontakt os for at høre, om der findes hærdet glas, der passer under et oplukkeligt vindue til din drivhusmodel.

< Tilbage til toppen 

 

 

7. Sokkel
Der behøver ikke nødvendigvis være en sokkel under drivhuset, men der er så mange fordele forbundet med en sokkel, at vi stærkt anbefaler dig at vælge denne løsning. Der findes mange måder at lave sokler på: træsokler, stålsokler, støbte fundamenter, flisebelægning osv.

En træsokkel er i princippet en udmærket løsning, men du risikerer at træsoklen pga. fugt vrider sig så meget, at det faktisk kan få glasset i drivhuset til at gå i stykker. Og en træsokkel holder under normale forhold ikke så længe som resten af drivhuset. 

En stålsokkel er let at samle, let at få i vater og det er forholdsvist let at få krydsmålene til at være ens, dette er vigtigt for at resten at samlingen af 
drivhuset forløber uden problemer. Desuden giver en stålsokkel ekstra højde til hele drivhuset.

 

Og det er meget let at foretage punktstøbning af en Vitavia stålsokkel. Dermed kan du i de fleste forsikringsselskaber få forsikringsdækning på dit drivhus i tilfælde af stormskader - kontakt dit forsikringsselskab for at høre om netop dit selskabs betingelser.

 

NB! Hvis du vælger selv at konstruere en sokkel, skal du være opmærksom på, at sokkelmålene IKKE er identiske med drivhusets maximale mål, der er angivet under beskrivelsen af de enkelte modeller.

 

Sokkelmålene findes ved at gå ind i de respektive vejledninger, hvor de findes under sektion 0.

 


< Tilbage til toppen